ARKISTO

2021

Toukokuun haku: 3.–31.5.2021

Vuoden 2021 teemahaku: tieteen käännökset

Suomen kielen asemasta tieteessä käydään aktiivista keskustelua sekä tiedeyhteisöissä että niiden ulkopuolella. Kansainvälistymisen tavoitteet ovat johtaneet useilla tieteen alueilla suomen kielen käyttöalan kaventumiseen englannin kielen lisääntyneen käytön myötä. Tämän seurauksena suomen kielen rooli tieteessä uhkaa kaventua pelkäksi tieteen yleistajuistamisen välineeksi. Tieteen käännökset -teemahaun kautta Olga ja Vilho Linnamon Säätiö haluaa tukea suomen kielen asemaa tieteen kielenä.

Teemahaun tavoitteena on edistää tieteellisen tiedon saattamista suomenkieliseen muotoon myöntämällä apurahoja tiedekirjojen ja muiden tieteellisten tekstien (artikkelit, esseet) suomentamiseen. Haun kautta säätiön tukemat tieteenalat vuonna 2021 ovat yhteiskuntatieteet, humanistiset tieteet, oikeustiede ja filosofia. Yleiset tietokirjat eivät kuulu haun piiriin.

Haku on suunnattu suomalaisille tai Suomessa asuville ja toimiville tieteen tekijöille sekä tieteellisten tekstien kääntäjille. Hakijoina voivat olla myös työryhmät. Tieteen käännökset -teemahaussa säätiö myöntää sekä henkilökohtaisia työskentelyapurahoja että käännöshankkeisiin liittyviä kohdeapurahoja. Säätiö ei yleensä myönnä yli kymmenen tuhannen (10 000) euron suuruisia apurahoja.

Hakemuksen tulee sisältää työsuunnitelma, josta käy ilmi käännettävä teksti ja sen merkitys tieteenalalla, hankkeen aikataulu, kustannuslaskelma ja suunnitelma tekstin julkaisemisesta (painotuotteiden osalta mahdollinen kustantaja tai julkaisija, digitaalisen tai Open Access -julkaisujen osalta julkaisualusta). Lisäohjeita löydät säätiön verkkosivuilta kohdasta Apurahat / Apurahan hakijalle.

Vuoden 2021 teemahaun apurahojen hakuaika on toukokuussa 3.–31.5.2021.

Hakemus liitteineen lähetetään sähköpostitse yhtenä pdf-tiedostona viimeistään maanantaina 31.5.2021 klo 23.59 osoitteeseen: [email protected]

Myöhästyneitä tai muussa kuin säätiön ohjeistuksen mukaisessa muodossa tulleita hakemuksia ei käsitellä.

Lisätiedot: [email protected]

Olga ja Vilho Linnamon Säätiön hallitus

2020

Toukokuun haku: 8.–31.5.2020

Vuoden 2020 teemahaku: dokumentaari

“Todellisuuden järjettömyys vaatii muotoa, joka pirstoo realistisen julkisivun.” – Theodor W. Adorno

Millaista on kuvataiteen todistusvoima maailmassa, jossa totuuteen kohdistuva epäluulo on lisääntynyt samalla kun tutkittua tietoa on saatavilla enemmän kuin koskaan? Millaisia ulottuvuuksia dokumentaarisuus voi saada nykytaiteen käytännöissä? Kuinka dokumentaarinen aineisto voi avata tietä kuvittelukyvylle ja pyrkimyksille jäsentää vaihtoehtoisia todellisuuksia?

Olga ja Vilho Linnamon säätiö avaa toukokuussa kamerapohjaisesti työskentelevien kuvataiteilijoiden haettavaksi apurahoja aiheesta dokumentaari. Haku on suunnattu valokuvaa tai liikkuvaa kuvaa työssään eri tavoin käyttäville suomalaisille tai suomessa asuville ja toimiville ammattimaisille kuvataiteilijoille, jotka operoivat toden ja fiktion väliin jäävässä tilassa. Kuvajournalismiin tai dokumenttielokuvatuotantoihin liittyvät hankkeet eivät sisälly haun piiriin.

Hakijoina voivat olla sekä yksittäiset taiteilijat että työryhmät. Säätiön myöntämät apurahat ovat joko henkilökohtaisia työskentelyapurahoja, hankkeisiin liittyviä kohdeapurahoja, tai hankkeen toteuttamiseen liittyviä matka-apurahoja.

Säätiö ei lähtökohtaisesti myönnä yli kymmenen tuhannen (10 000) euron suuruisia apurahoja. Lisätiedot hakemuksen vaatimuksista ja tarkemmat hakuohjeet löydät säätiön verkkosivuilta kohdasta Apurahat / Apurahan hakijalle.

Vuoden 2020 teemahaun apurahojen hakuaika on toukokuussa 8.5.–31.5.2020.

Hakemus liitteineen lähetetään sähköpostitse yhtenä pdf-tiedostona viimeistään sunnuntaina 31.5. klo 23.59 osoitteeseen: [email protected]

Myöhästyneitä tai muussa kuin säätiön ohjeistuksen mukaisessa muodossa tulleita hakemuksia ei käsitellä.

Lisätiedot: [email protected]

Olga ja Vilho Linnamon Säätiön hallitus

Teemahaku 2020: Dokumentaari

Myönnetyt apurahat

Airo, Henri (Valokuvataiteilija)
Työskentelyapuraha Todennäköisin syin -teoskokonaisuuden loppuun saattamiseen
6 500€

Blåfield, Maija (Kuvataiteen maisteri)
Monikanavaisen liikkuvan kuvan teoksen tuotantokustannuksiin
6 000 €

Conlon, Shia (Kuvataiteen maisteri)
Työskentelyapuraha sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa käsittelevän teoskokonaisuuden työstämiseksi
8 000 €

Haapala, Lilli (Kuvataiteen maisteri)
Taiteelliseen työskentelyyn: Mahdollisuuksien museo (työnimi) -hankkeen käsikirjoitukseen ja videomateriaalin kuvaamiseen
8 000 €

Heikkinen, Avi (Sarjakuvataiteilija)
Taiteelliseen työskentelyyn valokuvapohjaisen sarjakuvan tuottamiseksi
8 000 €

Henriksson-Boynik, Minna (Kuvataiteen maisteri) & Boynik, Sezgin (Yhteiskuntatieteen tohtori)
Erkko Kivikosken elokuvaan Laukaus tehtaalla (1973) pohjautuvan taidekirjan tuotantokuluihin
9 500 €

Humberg, Paula (Kuvataiteilija AMK, Luonnontieteiden kandidaatti, biologia)
Taiteelliseen työskentelyyn biodiversiteettikatoa käsittelevien teosten valmistamiseksi
10 000 €

Järvenpää, Tuija Asta (Kuvataiteilija)
WMNS-Parliament -teoksen ja siihen liittyvän virtuaalisen salongin ja verkkosivuston tuotantokuluihin
5 000 €

Kaskinen, Heli (Kuvataiteen maisteri)
Teoskustannuksiin
4 000 €

Koivisto, Kaisu (Taiteen maisteri)
Grönlantiin suuntautuvan kuvausmatkan kuluihin
2 500 €

Kokko, Jaana (Taiteen maisteri, Kauppatieteiden maisteri)
Elokuvan Vehreä maa tuotantokustannuksiin
7 000 €

Leclin, Johanna (Kuvataiteen tohtori)
Dokumentaarista aineistoa fiktionalisoivan liikkuvan kuvan teoksenTaivas on punainen ja valkoinen teoskuluihin
6 000 €

Linna, Lauri (Taiteen maisteri)
Taiteelliseen työskentelyyn
8 000 €

Linna, Tuomas (Kuvataiteen maisteri)
Taiteelliseen työskentelyyn liittyvän laitteiston hankintaan
5 000 €

Mikkola, Elian (Elokuvataiteen maisteri)
Näyttelijä Ruth Leuwerikin elokuvalliseen elämään paneutuvan, tilataiteen ja installaation muodossa toteutetun dokumentaarisen teoksen valmisteluun ja tuotantoon
5 000 €

Motola, Haidi (Kuvataiteen maisteri)
Neliosaisen videoteoksen Esperia kahden viimeisen osan tuotantokuluihin
4 000 €

Närhinen, Tuula (Kuvataiteen tohtori)
Valokuva- ja videoinstallaatioiden esitys-, tuotanto- ja materiaalikuluihin
6 500 €

Pennanen, Anu (Kuvataiteen maisteri)
Kokeellisen elokuvan Kati toteutukseen
8 000 €

Puolakka, Anni (Kuvataiteen maisteri, Taiteen maisteri)
T.OXO -videoteossarjan valmistamiseen
6 000 €

Reiss, Sebastian (Kuvataiteen maisteri)
Taiteelliseen työskentelyyn Wunderkammer -teoskokonaisuuden parissa
10 000 €

Roberts, Mark (Kuvataiteilija, elokuvantekijä)
Taiteelliseen työskentelyyn biodiversiteettiä ja lajienvälisiä suhteita käsittelevän monikanavaisen installaation parissa.
8 000 €

Roisin, Iona (Kuvataiteen maisteri)
Taiteelliseen työskentelyyn essee-elokuvan valmistamiseksi
8 000 €

Saarikoski, Aura (Taiteen maisteri)
Taiteelliseen työskentelyyn valokuvapohjaisen autofiktion parissa
8 000 €

Saivosalmi-Katinas, Maria (Tanssitaiteen maisteri) ja työryhmä
Taiteelliseen työskentelyyn yksikanavaisen videoteoksen ”and then I saw myself in a different landscape” valmistamiseksi
8 000 €

Silomäki, Jari (Taiteen maisteri)
Dokumentaarisen Eläinkuva -hankkeen toteuttamiseen
10 000 €

Sirviö, Sauli (Kuvataiteen maisteri)
Näyttelyn materiaalikustannuksiin
5 500 €

Taanila, Mika (Kuvataiteilija)
Liikkuvan kuvan arkeologiaa käsittelevien teosten kustannuksiin
4 000 €

Viitahuhta, Marja (Kuvataiteen maisteri) ja työryhmä
Monsuuni -elokuvan tuotantokustannuksiin
6 000 €

Yiu, Sheung (Kuvataiteilija) & Vasantola, Pekko (Kuvataiteilija)
Common Object in Context -hankkeen teoskustannuksiin
7 500 €

Yli-Annala, Kari (Kuvataiteen maisteri)
Dokumentaarisen VR-installaation jälkituotantoon
3 500 €