Teemahaku 2021: Tieteen käännökset

Myönnetyt apurahat

Ahokas, Jussi (Yhteiskuntatieteiden maisteri)
Taloustieteilijä Joan Robinsonin teoksen Introduction to the Theory of Employment (1937) suomentamiseen
6 500 €

Ala-Hakula, Riitta (Filosofian maisteri) ja työryhmä
Kuraattori ja kirjoittaja Legacy Russellin teoksen Glitch Feminism: A Manifesto (2020) suomentamiseen
10 000 €

Immonen, Antti (Filosofian maisteri)
Filosofi William Jamesin tärkeimpien esseiden suomentamiseen
5 000 €

Jansson, Sami (Filosofian maisteri)
Kirjailija ja luonnontutkija Plinius vanhemman teokseen Naturalis Historia sisältyvän merieläimiä käsittelevän kirjan IX suomentamiseen
10 000 €

Karhunen, Jaakko (Doctor of Philosophy)
Filosofi Jean Cavaillèsin teoksen Sur la logique et la théorie de la science (1946) suomentamiseen.
6 000 €

Korhonen, Ari (Filosofian maisteri) – Palmusaari, Jussi (Doctor of Philosophy)
Filosofi Immanuel Kantin teoksen Anthropologie in pragmatischer Hinsicht (1798) suomentamiseen
15 000 €

Kurki, Janne (Dosentti)
Kirjailija-toimittaja Robert Whitakerin kirjan Mad in America – Bad Science, Bad Medicine, and the Enduring Mistreatment of the Mentally Ill (2002) suomentamiseen
5 000 €

Lakkala, Keijo (Yhteiskuntatieteiden maisteri)
Sosiologi Erik Olin Wrightin teoksen How to be an anticapitalist in the 21st century (2019) suomentamiseen
8 000 €

Luhtala, Lotta (Filosofian maisteri)
Kirjallisuuden tutkija Laura Wrightin artikkelin ”Framing Vegan Studies” suomentamiseen
2 000 €

Meijer, Miika (Filosofian maisteri)
Herakleitoksen ja Empedokleen tekstien suomentamiseen
2 000 €

Nikkarla, Markus (Filosofian tohtori)
Filosofi Immanuel Kantin teoksen Über Pädagogik (1803) suomentamiseen
4 000 €

Nuopponen, Tommi (suomentaja, Humanististen tieteiden kandidaatti) – Salmela, Aki (runoilija, suomentaja)
Runoilija ja klassillisten kielten tutkija Anne Carsonin esseeteoksen Eros the Bittersweet (1986) suomentamiseen
8 000 €

Nurminen, Anna (Filosofian maisteri)
Filosofi Paul B. Preciadon teoksen Je suis un monstre qui vous parle (2020) suomentamiseen
5 000 €

Pekkola, Mika (Filosofian tohtori)
Psykoanalyytikko ja filosofi Erich Frommin teoksen Beyond the Chains of Illusion: My Encounter with Marx and Freud (1962) suomentamiseen
6 000 €

Ryynänen, Max (Dosentti)
Filosofi Mario Perniolan kirjan Il sex-appeal dell-inorganico (1994) suomentamiseen
7 500 €

Salmenkivi, Erja (Filosofian tohtori)
Egyptologi Barry Kempin teoksen Ancient Egypt: Anatomy of a Civilization (3. painos, 2018) suomentamiseen
8 000 €

Sevón, Aura (Filosofian maisteri)
Filosofi Luce Irigarayn tekstikokoelman Ce sexe qui n’en pas un (1977) suomentamiseen
8 000 €

Tuomikoski, Anna (Filosofian maisteri)
Filosofi Étienne Balibarin kirjoituskokoelman suomentamiseen
10 000 €

Viitahuhta, Taneli (Filosofian maisteri)
Taloustieteilijä ja filosofi Friedrich Pollockin esseiden suomentamiseen
5 000 €

Vuola, Aulikki (Filosofian maisteri)
Kirjailija ja luonnontutkija Plinius vanhemman teokseen Naturalis historia sisältyvien, eksoottisia puita käsittelevien kirjojen XII ja XIII suomentamiseen
10 000 €

Yli-Tepsa, Hermanni (Filosofian tohtori)
Filosofi Sara Heinämaan englanninkielisten artikkelien suomentamiseen
10 000 €